ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của bạn trong việc sử dụng dịch vụ giảng dạy trực tuyến. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn quan trọng, và dưới đây là cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin này.

Tại Edutek, chúng tôi nỗ lực hàng ngày để bảo vệ thông tin mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi.

Trước khi bạn tiếp cận nội dung giảng dạy, vui lòng đọc "Chính sách bảo mật" dưới đây để hiểu rõ hơn về cam kết của chúng tôi và cách chúng tôi đảm bảo sự tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dùng:

1. Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin cơ bản liên quan đến việc sử dụng dịch vụ giảng dạy trực tuyến, bao gồm:

 • Họ và tên
 • Tài khoản và mật khẩu
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại liên hệ
 • Thông tin đăng ký, như tên đăng nhập
 • Thông tin giao dịch

Chúng tôi sử dụng thông tin này với các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ giảng dạy trực tuyến.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng.
 • Liên quan đến nghiên cứu thị trường.
 • Hỗ trợ và giải quyết vấn đề của người dùng.
 • Cung cấp nội dung và thông tin theo từng đối tượng người dùng.
 • Tuân thủ pháp luật.

Người dùng có quyền truy cập thông tin cá nhân của họ và có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa chúng để đảm bảo tính chính xác và cập nhật.

2. Chia sẻ thông tin người dùng

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các đối tượng sau:

 • Giảng viên và người dạy chính
 • Người hỗ trợ và chăm sóc người học
 • Cơ quan quản lý và kiểm tra
 • Các đối tác hợp tác trong việc cung cấp dịch vụ

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với bên thứ ba mà không có sự đồng tình của họ. Người dùng có thể yêu cầu ngừng sử dụng thông tin của họ cho mục đích tiếp thị và quảng cáo.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi đặt sự bảo mật của thông tin cá nhân lên hàng đầu. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an toàn để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ khỏi mất mát, truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin trên môi trường trực tuyến là hoàn toàn an toàn 100% do tính chất đặc biệt của internet.

4. Trách nhiệm của người dùng

Người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đảm bảo tính trung thực của thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với thông tin sai lệch do người dùng cung cấp hoặc sử dụng sai mục đích.

Trong trường hợp người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức hoặc cá nhân khác, họ nên đảm bảo tính bảo mật của thông tin này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc tiết lộ thông tin cá nhân do người dùng cung cấp cho bên thứ ba mà không có căn cứ xác đáng.

Người dùng phải tuân theo các quy định và yêu cầu của chúng tôi về việc sử dụng dịch vụ giảng dạy trực tuyến.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc theo quy định pháp luật. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của Edutek.

6. Truy xuất thông tin cá nhân

Người dùng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình theo các liên kết thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

7. Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Trong trường hợp tranh chấp xảy ra giữa người dùng và Edutek, chúng tôi sẽ cố gắng hòa giải. Nếu không thể hòa giải, tranh chấp sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật của Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Mọi thắc mắc và đóng góp về dịch vụ giảng dạy trực tuyến, vui lòng liên hệ:

footer-background

Nhận tư vấn

Copyright @2024 Edutek. All Rights Reserved

messenger-icon