CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên trang web của Edutek (tên miền: edutek.io) bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của người dùng (thành viên). Đây là các thông tin mà Edutek cần người dùng cung cấp bắt buộc khi họ đăng ký sử dụng dịch vụ và để Edutek liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên trang web, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của họ. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Edutek về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật hoặc lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Trang web của Edutek sử dụng thông tin mà người dùng cung cấp để:

 • - Cung cấp các dịch vụ cho người dùng.
 • - Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Edutek.
 • - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo của người dùng.
 • - Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • - Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Edutek.
 • - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Edutek có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc người dùng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Edutek.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Edutek xin giới thiệu thông tin pháp nhân của trang web:

 • + Địa chỉ: Tầng 3, 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • + Điện thoại: (+84) 987 232 540
 • + Email: [email protected]

5. Phương tiện và công cụ để học viên tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của họ

 • - Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của họ bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu bộ phận quản trị của trang web Edutek thực hiện việc này.
 • - Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến bộ phận quản trị của trang web Edutek. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Edutek sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của học viên

 • - Thông tin cá nhân của người dùng trên trang web của Edutek được Edutek cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Edutek. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 • - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, trang web của Edutek sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng.
 • - Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của người dùng, bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa, tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Edutek.
 • - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của người dùng, trang web của Edutek sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra và xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng.
footer-background

Nhận tư vấn

Copyright @2024 Edutek. All Rights Reserved

messenger-icon